INodeServices Interfejs

Definicja

Przestroga

Use Microsoft.AspNetCore.SpaServices.Extensions

Reprezentuje możliwość wywoływania kodu w Node.js środowisku. Mimo że Node.js może zmieniać się z czasem (np. proces może zostać uruchomiony ponownie), wystąpienie INodeServices pozostanie stałe.

public interface class INodeServices : IDisposable
public interface INodeServices : IDisposable
[System.Obsolete("Use Microsoft.AspNetCore.SpaServices.Extensions")]
public interface INodeServices : IDisposable
type INodeServices = interface
    interface IDisposable
[<System.Obsolete("Use Microsoft.AspNetCore.SpaServices.Extensions")>]
type INodeServices = interface
    interface IDisposable
Public Interface INodeServices
Implements IDisposable
Atrybuty
Implementuje

Metody

InvokeAsync<T>(CancellationToken, String, Object[])

Asynchronicznie wywołuje kod w Node.js wystąpienia.

InvokeAsync<T>(String, Object[])

Asynchronicznie wywołuje kod w Node.js wystąpienia.

InvokeExportAsync<T>(CancellationToken, String, String, Object[])

Asynchronicznie wywołuje kod w Node.js wystąpienia.

InvokeExportAsync<T>(String, String, Object[])

Asynchronicznie wywołuje kod w Node.js wystąpienia.

Dotyczy