CodeGeneratorContext Klasa

Definicja

Obiekt kontekstu z informacjami użytymi do wygenerowania strony Razor.

public ref class CodeGeneratorContext : Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::Generators::ChunkGeneratorContext
public class CodeGeneratorContext : Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.Generators.ChunkGeneratorContext
type CodeGeneratorContext = class
    inherit ChunkGeneratorContext
Public Class CodeGeneratorContext
Inherits ChunkGeneratorContext
Dziedziczenie
CodeGeneratorContext

Konstruktory

CodeGeneratorContext(ChunkGeneratorContext, ErrorSink)

Tworzy wystąpienie nowego wystąpienia CodeGeneratorContext obiektu.

Właściwości

Checksum

Pobiera lub ustawia sumę kontrolną oparta na algorytmie SHA1 dla pliku, którego lokalizacja jest zdefiniowana przez SourceFile .

ChunkTreeBuilder (Odziedziczone po ChunkGeneratorContext)
ClassName (Odziedziczone po ChunkGeneratorContext)
ErrorSink

Używane do agregowania RazorError .

ExpressionRenderingMode

Bieżący tryb renderowania języka C#.

Host (Odziedziczone po ChunkGeneratorContext)
RootNamespace (Odziedziczone po ChunkGeneratorContext)
SourceFile (Odziedziczone po ChunkGeneratorContext)
TargetWriterName

Składnik zapisywania języka C#, w którym mają zostać zapisane Chunk informacje.

Dotyczy