CSharpCodeWriter.WriteLineNumberDirective(SourceLocation, String) Metoda

Definicja

Zapisuje #line dyrektywy pragma dla numeru wiersza w określonym location .

public:
 Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CSharpCodeWriter ^ WriteLineNumberDirective(Microsoft::AspNetCore::Razor::SourceLocation location, System::String ^ file);
public Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter WriteLineNumberDirective (Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation location, string file);
member this.WriteLineNumberDirective : Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation * string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter
Public Function WriteLineNumberDirective (location As SourceLocation, file As String) As CSharpCodeWriter

Parametry

location
SourceLocation

Lokalizacja, dla której ma zostać wygenerowana pragma wiersza.

file
String

Plik, dla którego ma zostać wygenerowana pragma wiersza.

Zwraca

CSharpCodeWriter

Bieżące wystąpienie CSharpCodeWriter .

Dotyczy