CSharpTagHelperAttributeValueVisitor(CSharpCodeWriter, CodeGeneratorContext, String) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CSharpTagHelperAttributeValueVisitor.

public:
 CSharpTagHelperAttributeValueVisitor(Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CSharpCodeWriter ^ writer, Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CodeGeneratorContext ^ context, System::String ^ attributeTypeName);
public CSharpTagHelperAttributeValueVisitor (Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter writer, Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext context, string attributeTypeName);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpTagHelperAttributeValueVisitor : Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter * Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext * string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpTagHelperAttributeValueVisitor
Public Sub New (writer As CSharpCodeWriter, context As CodeGeneratorContext, attributeTypeName As String)

Parametry

writer
CSharpCodeWriter

CSharpCodeWriterUżywane do pisania kodu.

context
CodeGeneratorContext

CodeGeneratorContextWystąpienie, które zawiera informacje o bieżącym procesie generowania kodu.

attributeTypeName
String

Pełna nazwa właściwości, Type dla której CSharpTagHelperAttributeValueVisitor jest zapisywany wartość.

Dotyczy