IntermediateNodePassBase Klasa

Definicja

public ref class IntermediateNodePassBase abstract : Microsoft::AspNetCore::Razor::Language::RazorEngineFeatureBase
public abstract class IntermediateNodePassBase : Microsoft.AspNetCore.Razor.Language.RazorEngineFeatureBase
type IntermediateNodePassBase = class
    inherit RazorEngineFeatureBase
Public MustInherit Class IntermediateNodePassBase
Inherits RazorEngineFeatureBase
Dziedziczenie
IntermediateNodePassBase
Pochodne

Konstruktory

IntermediateNodePassBase()

Pola

DefaultFeatureOrder

Domyślna implementacja plików IRazorEngineFeature uruchamianych w obiekcie IRazorEnginePhase użyje tej wartości dla jej właściwości Order.

Właściwości

Engine (Odziedziczone po RazorEngineFeatureBase)
Order

Metody

Execute(RazorCodeDocument, DocumentIntermediateNode)
ExecuteCore(RazorCodeDocument, DocumentIntermediateNode)
GetRequiredFeature<TFeature>() (Odziedziczone po RazorEngineFeatureBase)
OnInitialized() (Odziedziczone po RazorEngineFeatureBase)
ThrowForMissingDocumentDependency<TDocumentDependency>(TDocumentDependency) (Odziedziczone po RazorEngineFeatureBase)
ThrowForMissingFeatureDependency<TEngineDependency>(TEngineDependency) (Odziedziczone po RazorEngineFeatureBase)

Dotyczy