IRazorIntermediateNodeLoweringPhase Interfejs

Definicja

Generuje dokument węzła pośredniego z RazorSyntaxTree .

public interface class IRazorIntermediateNodeLoweringPhase : Microsoft::AspNetCore::Razor::Language::IRazorEnginePhase
public interface IRazorIntermediateNodeLoweringPhase : Microsoft.AspNetCore.Razor.Language.IRazorEnginePhase
type IRazorIntermediateNodeLoweringPhase = interface
    interface IRazorEnginePhase
Public Interface IRazorIntermediateNodeLoweringPhase
Implements IRazorEnginePhase
Implementuje

Uwagi

Dokument jest najpierw wytwarzanych przez IRazorIntermediateNodeLoweringPhase . W tym momencie nie wykonano żadnych przebiegów węzłów pośrednich. Wartość domyślna spowoduje wykonanie przekształcenia mechanicznego drzewa składni do węzłów pośrednich, co w większości spowoduje, że struktura IRazorIntermediateNodeLoweringPhase jest płaska. Do późniejszych faz należy nadaj semantykę i strukturę dokumentu zgodnie z rodzajem dokumentu. Wartość IRazorIntermediateNodeLoweringPhase domyślna jest również odpowiedzialna za scalanie węzłów z zaimportowanych dokumentów.

Właściwości

Engine (Odziedziczone po IRazorEnginePhase)

Metody

Execute(RazorCodeDocument) (Odziedziczone po IRazorEnginePhase)

Dotyczy