RouteValueEqualityComparer Klasa

Definicja

IEqualityComparer<T>Implementacja, która porównuje obiekty tak, jakby były ciągami wartości trasy.

public ref class RouteValueEqualityComparer : System::Collections::Generic::IEqualityComparer<System::Object ^>
public class RouteValueEqualityComparer : System.Collections.Generic.IEqualityComparer<object>
type RouteValueEqualityComparer = class
    interface IEqualityComparer<obj>
Public Class RouteValueEqualityComparer
Implements IEqualityComparer(Of Object)
Dziedziczenie
RouteValueEqualityComparer
Implementuje

Uwagi

Wartości, które nie są ciągami, są konwertowane na ciągi przy użyciu funkcji Convert.ToString(x, CultureInfo.InvariantCulture). Wartości null są konwertowane na pusty ciąg.

Ciągi są porównywane przy użyciu OrdinalIgnoreCase .

Konstruktory

RouteValueEqualityComparer()

Pola

Default

Domyślne wystąpienie obiektu RouteValueEqualityComparer .

Metody

Equals(Object, Object)

Determines whether the specified objects are equal.

GetHashCode(Object)

Returns a hash code for the specified object.

Dotyczy