InboundMatch Klasa

Definicja

Trasa kandydata do dopasowania przychodzących adresów URL TreeRouter w .

public ref class InboundMatch
public class InboundMatch
type InboundMatch = class
Public Class InboundMatch
Dziedziczenie
InboundMatch

Konstruktory

InboundMatch()

Właściwości

Entry

Pobiera lub ustawia InboundRouteEntry .

TemplateMatcher

Pobiera lub ustawia TemplateMatcher .

Dotyczy