InboundRouteEntry Klasa

Definicja

Służy do tworzenia TreeRouter . Reprezentuje szablon adresu URL, który będzie używany do dopasowania adresów URL żądań przychodzących.

public ref class InboundRouteEntry
public class InboundRouteEntry
type InboundRouteEntry = class
Public Class InboundRouteEntry
Dziedziczenie
InboundRouteEntry

Konstruktory

InboundRouteEntry()

Właściwości

Constraints

Pobiera lub ustawia ograniczenia trasy.

Defaults

Pobiera lub ustawia trasy domyślne.

Handler

Pobiera lub ustawia do IRouter wywołania, gdy ten wpis pasuje.

Order

Pobiera lub ustawia kolejność wpisu.

Precedence

Pobiera lub ustawia pierwszeństwo wpisu.

RouteName

Pobiera lub ustawia nazwę trasy.

RouteTemplate

Pobiera lub ustawia RouteTemplate .

Dotyczy