UrlPrefixCollection Klasa

Definicja

Prefiksy kolekcji lub adresu URL

public ref class UrlPrefixCollection : System::Collections::Generic::ICollection<Microsoft::AspNetCore::Server::HttpSys::UrlPrefix ^>, System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::AspNetCore::Server::HttpSys::UrlPrefix ^>
public class UrlPrefixCollection : System.Collections.Generic.ICollection<Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix>, System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix>
type UrlPrefixCollection = class
    interface ICollection<UrlPrefix>
    interface seq<UrlPrefix>
    interface IEnumerable
Public Class UrlPrefixCollection
Implements ICollection(Of UrlPrefix), IEnumerable(Of UrlPrefix)
Dziedziczenie
UrlPrefixCollection
Implementuje

Właściwości

Count

Gets the number of elements contained in the ICollection<T>.

IsReadOnly

Pobiera wartość, która określa, czy ta kolekcja jest tylko do odczytu.

Metody

Add(String)

Tworzy znak UrlPrefix z danego ciągu i dodaje go do tej kolekcji.

Add(UrlPrefix)

Dodaje do UrlPrefix tej kolekcji.

Clear()

Removes all items from the ICollection<T>.

Contains(UrlPrefix)

Determines whether the ICollection<T> contains a specific value.

CopyTo(UrlPrefix[], Int32)

Copies the elements of the ICollection<T> to an Array, starting at a particular Array index.

GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po tej kolekcji.

Remove(String)
Remove(UrlPrefix)

Removes the first occurrence of a specific object from the ICollection<T>.

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()

Dotyczy