TestServer.Services Właściwość

Definicja

Pobiera dostawcę usług skojarzonego z serwerem testowym.

public:
 property IServiceProvider ^ Services { IServiceProvider ^ get(); };
public IServiceProvider Services { get; }
member this.Services : IServiceProvider
Public ReadOnly Property Services As IServiceProvider

Wartość właściwości

IServiceProvider

Dotyczy