ProjectLoadSettings Wyliczenie

Definicja

Definiuje sposób ładowania projektu przez program MSBuild.Defines how MSBuild loads a project.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class ProjectLoadSettings
[System.Flags]
public enum ProjectLoadSettings
[<System.Flags>]
type ProjectLoadSettings = 
Public Enum ProjectLoadSettings
Dziedziczenie
ProjectLoadSettings
Atrybuty

Pola

IgnoreMissingImports 1

Ignoruj nieistniejące pliki. targets podczas ładowania projektu.Ignore nonexistent .targets files when loading the project.

None 0

Załaduj projekt w normalny sposób.Load the project normally.

Dotyczy