CLSID Struktura

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public value class CLSID
public struct CLSID
type CLSID = struct
Public Structure CLSID
Dziedziczenie

Dotyczy