CONTEXTMENUITEM Struktura

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public value class CONTEXTMENUITEM
public struct CONTEXTMENUITEM
type CONTEXTMENUITEM = struct
Public Structure CONTEXTMENUITEM
Dziedziczenie
CONTEXTMENUITEM

Dotyczy