FORMATETC Struktura

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public value class FORMATETC
public struct FORMATETC
type FORMATETC = struct
Public Structure FORMATETC
Dziedziczenie
FORMATETC

Dotyczy