MMC_LISTPAD_INFO Struktura

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public value class MMC_LISTPAD_INFO
public struct MMC_LISTPAD_INFO
type MMC_LISTPAD_INFO = struct
Public Structure MMC_LISTPAD_INFO
Dziedziczenie
MMC_LISTPAD_INFO

Dotyczy