MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT Struktura

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public value class MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT
public struct MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT
type MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT = struct
Public Structure MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT
Dziedziczenie
MMC_TASK_DISPLAY_OBJECT

Dotyczy