STATSTG Struktura

Definicja

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę programu .NET Framework i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

public value class STATSTG
public struct STATSTG
type STATSTG = struct
Public Structure STATSTG
Dziedziczenie
STATSTG

Dotyczy