NotFoundDirectoryContents.Exists Właściwość

Definicja

Zawsze FAŁSZ.Always false.

public:
 property bool Exists { bool get(); };
public bool Exists { get; }
member this.Exists : bool
Public ReadOnly Property Exists As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Implementuje

Dotyczy