NotFoundDirectoryContents.Singleton Właściwość

Definicja

Udostępnione wystąpienie programu NotFoundDirectoryContentsA shared instance of NotFoundDirectoryContents

public:
 static property Microsoft::Extensions::FileProviders::NotFoundDirectoryContents ^ Singleton { Microsoft::Extensions::FileProviders::NotFoundDirectoryContents ^ get(); };
public static Microsoft.Extensions.FileProviders.NotFoundDirectoryContents Singleton { get; }
member this.Singleton : Microsoft.Extensions.FileProviders.NotFoundDirectoryContents
Public Shared ReadOnly Property Singleton As NotFoundDirectoryContents

Wartość właściwości

NotFoundDirectoryContents

Dotyczy