FilePatternMatch(String, String) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie FilePatternMatchInitializes new instance of FilePatternMatch

public:
 FilePatternMatch(System::String ^ path, System::String ^ stem);
public FilePatternMatch (string path, string stem);
new Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.FilePatternMatch : string * string -> Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.FilePatternMatch
Public Sub New (path As String, stem As String)

Parametry

path
String

Ścieżka do dopasowanego plikuThe path to the matched file

stem
String

TrzonThe stem

Dotyczy