HeaderUtilities.EscapeAsQuotedString(StringSegment) Metoda

Definicja

Określa znak ucieczki jako ciąg StringSegment w cudzysłowy, który jest definiowany przez specyfikację RFC.

public:
 static Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment EscapeAsQuotedString(Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment input);
public static Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment EscapeAsQuotedString (Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment input);
static member EscapeAsQuotedString : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment
Public Shared Function EscapeAsQuotedString (input As StringSegment) As StringSegment

Parametry

input
StringSegment

Dane wejściowe do ucieczki.

Zwraca

StringSegment

Wersja ciągu w cudzysłowy.

Uwagi

Spowoduje to dodanie ukośnika odwrotnego przed każdym ukośnikiem odwrotnym i cudzysłowu oraz dodanie cudzysłowów wokół danych wejściowych. Zakłada, że dane wejściowe nie mają wokół niego cudzysłowów, ponieważ ta metoda je doda. Zgłasza wyjątek , jeśli dane wejściowe zawierają nieprawidłowe znaki ucieczki zdefiniowane przez rfc7230.

Dotyczy