WebListenerSettings.UrlPrefixes Właściwość

Definicja

Prefiksy adresów URL do zarejestrowania się w Http.Sys. Można je zmodyfikować w dowolnym momencie przed wyjęciem odbiornika.

public:
 property Microsoft::Net::Http::Server::UrlPrefixCollection ^ UrlPrefixes { Microsoft::Net::Http::Server::UrlPrefixCollection ^ get(); };
public Microsoft.Net.Http.Server.UrlPrefixCollection UrlPrefixes { get; }
member this.UrlPrefixes : Microsoft.Net.Http.Server.UrlPrefixCollection
Public ReadOnly Property UrlPrefixes As UrlPrefixCollection

Wartość właściwości

UrlPrefixCollection

Dotyczy