ChartSheet.Delete Metoda

Definicja

Usuwa Chart obiekt.

public void Delete ();

Uwagi

Ta metoda usuwa obiekt źródłowy, Microsoft.Office.Interop.Excel.Chart ale nie usuwa Microsoft.Office.Tools.Excel.ChartSheet elementu hosta, dlatego zaleca się, aby ta metoda nie była używana.

Dotyczy