Workbook.Sheets Właściwość

Definicja

Pobiera Sheets kolekcję reprezentującą wszystkie arkusze w skoroszycie.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.Sheets Sheets { get; }

Wartość właściwości

Sheets

SheetsKolekcja, która reprezentuje wszystkie arkusze w skoroszycie.

Uwagi

Kolekcja zawiera arkusze, wykresy, arkusze okien dialogowych i arkusze makr w skoroszycie.

Dotyczy