WorksheetBase.OLEObjects(Object) Metoda

Definicja

Pobiera obiekt, który reprezentuje pojedynczy obiekt OLE ( OLEObject a) lub kolekcję wszystkich obiektów OLE ( OLEObjects kolekcji) w arkuszu.

public object OLEObjects (object index);

Parametry

index
Object

Nazwa lub liczba obiektu OLE.

Zwraca

Object

Obiekt, który reprezentuje pojedynczy obiekt OLE ( OLEObject a) lub kolekcję wszystkich obiektów OLE ( OLEObjects kolekcji) w arkuszu.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa metody, OLEObjects Aby wyświetlić liczbę obiektów OLE w bieżącym arkuszu.

Ten przykład dotyczy dostosowywania na poziomie dokumentu.

private void DisplayOLEObjectsCount()
{
  Excel.OLEObjects oleObjects1 = (Excel.OLEObjects)this.OLEObjects();
  MessageBox.Show("There are " + oleObjects1.Count + " OLE objects in " +
    "this worksheet.");
}
Private Sub DisplayOLEObjectsCount()
  Dim oleObjects1 As Excel.OLEObjects = _
    CType(Me.OLEObjects(), Excel.OLEObjects)
  MsgBox("There are " & oleObjects1.Count & " OLE objects in " & _
    "this worksheet.")
End Sub

Uwagi

Parametry opcjonalne

Aby uzyskać informacje o opcjonalnych parametrach, zobacz Parametry opcjonalne w rozwiązaniach pakietu Office.

Dotyczy