XmlMappedRange.Font Właściwość

Definicja

Pobiera wartość Font reprezentującą czcionkę XmlMappedRange kontrolki.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.Font Font { get; }

Wartość właściwości

Font

FontReprezentujący czcionkę XmlMappedRange kontrolki.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa właściwości, Font Aby wyświetlić bieżącą czcionkę dla XmlMappedRange . W tym przykładzie kodu założono, że bieżący arkusz zawiera XmlMappedRange nazwę CustomerLastNameCell .

private void DisplayFontName()
{
  MessageBox.Show("The current font for the XmlMappedRange named " +
    "CustomerLastNameCell is: " + this.CustomerLastNameCell.Font.Name);
}
Private Sub DisplayFontName()
  MsgBox("The current font for the XmlMappedRange named " & _
    "CustomerLastNameCell is: " & Me.CustomerLastNameCell.Font.Name)
End Sub

Dotyczy