OfficeRibbon.Load Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy OfficeRibbon zostanie załadowany do aplikacji Microsoft Office.

event Microsoft.Office.Tools.Ribbon.RibbonUIEventHandler Load;

Typ zdarzenia

RibbonUIEventHandler

Uwagi

LoadProcedura obsługi zdarzeń jest automatycznie dodawana do pliku kodu wstążki. Użyj tego programu obsługi zdarzeń, aby uruchomić kod niestandardowy podczas ładowania wstążki.

Dotyczy