FrameworkServices Klasa

Definicja

Umowy usług i usług zapewniające podstawową infrastrukturę.

public ref class FrameworkServices abstract sealed
public static class FrameworkServices
type FrameworkServices = class
Public Class FrameworkServices
Dziedziczenie
FrameworkServices

Pola

Authorization

Deskryptor usługi autoryzacji.

RemoteServiceBroker

Deskryptor zdalnego brokera usług.

Dotyczy