IServiceBroker.AvailabilityChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy usługa została wcześniej zbadana, ponieważ ostatnie AvailabilityChanged zdarzenie mogło zmienić dostępność.

public:
 event EventHandler<Microsoft::ServiceHub::Framework::BrokeredServicesChangedEventArgs ^> ^ AvailabilityChanged;
event EventHandler<Microsoft.ServiceHub.Framework.BrokeredServicesChangedEventArgs>? AvailabilityChanged;
member this.AvailabilityChanged : EventHandler<Microsoft.ServiceHub.Framework.BrokeredServicesChangedEventArgs> 
Event AvailabilityChanged As EventHandler(Of BrokeredServicesChangedEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<BrokeredServicesChangedEventArgs>

Uwagi

Nie wszystkie zmiany dostępności usługi powodują zwiększenie tego zdarzenia. Tylko te zmiany, które mają wpływ na usługi w tym IServiceBroker wystąpieniu, spowodują wystąpienie zdarzenia. Zmiany, które są już emitowane w poprzednim zdarzeniu, nie są uwzględniane w późniejszym zdarzeniu. Dane zawarte w tym zdarzeniu mogą być nadzbiorem minimum opisanego w tym miejscu.

Dotyczy