RemoteServiceConnectionInfo.LocalCLRServiceActivation Klasa

Definicja

Opisuje instrukcje dotyczące aktywacji dla usługi opartej na środowisku CLR.

public: ref class RemoteServiceConnectionInfo::LocalCLRServiceActivation
public class RemoteServiceConnectionInfo.LocalCLRServiceActivation
type RemoteServiceConnectionInfo.LocalCLRServiceActivation = class
Public Class RemoteServiceConnectionInfo.LocalCLRServiceActivation
Dziedziczenie
RemoteServiceConnectionInfo.LocalCLRServiceActivation

Konstruktory

RemoteServiceConnectionInfo.LocalCLRServiceActivation(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RemoteServiceConnectionInfo.LocalCLRServiceActivation.

Właściwości

AssemblyPath

Pobiera ścieżkę lokalną do zestawu, który ma zostać załadowany.

FullTypeName

Pobiera pełną nazwę (nie włącznie z kwalifikatorem nazwy zestawu) typu, który służy jako punkt wejścia i (jeśli ma zastosowanie) obiekt docelowy RPC dla usługi.

Dotyczy