ServiceActivationFailedException Klasa

Definicja

Służy do wskazywania awarii w IServiceBroker celu aktywowania usługi, która została znaleziona.

public ref class ServiceActivationFailedException : Microsoft::ServiceHub::Framework::ServiceCompositionException
[System.Serializable]
public class ServiceActivationFailedException : Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceCompositionException
[<System.Serializable>]
type ServiceActivationFailedException = class
    inherit ServiceCompositionException
Public Class ServiceActivationFailedException
Inherits ServiceCompositionException
Dziedziczenie
ServiceActivationFailedException
Atrybuty

Konstruktory

ServiceActivationFailedException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceActivationFailedException.

ServiceActivationFailedException(ServiceMoniker, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceActivationFailedException.

Dotyczy