ServiceBrokerClient.ClientProxiesInvalidatedEventHandler Delegat

Definicja

Delegat dla programu obsługi Invalidated zdarzenia.

public: delegate System::Threading::Tasks::Task ^ ServiceBrokerClient::ClientProxiesInvalidatedEventHandler(ServiceBrokerClient ^ sender, BrokeredServicesChangedEventArgs ^ args, CancellationToken cancellationToken);
public delegate System.Threading.Tasks.Task ServiceBrokerClient.ClientProxiesInvalidatedEventHandler(ServiceBrokerClient sender, BrokeredServicesChangedEventArgs args, CancellationToken cancellationToken);
type ServiceBrokerClient.ClientProxiesInvalidatedEventHandler = delegate of ServiceBrokerClient * BrokeredServicesChangedEventArgs * CancellationToken -> Task
Public Delegate Function ServiceBrokerClient.ClientProxiesInvalidatedEventHandler(sender As ServiceBrokerClient, args As BrokeredServicesChangedEventArgs, cancellationToken As CancellationToken) As Task 

Parametry

sender
ServiceBrokerClient

ServiceBrokerClientWystąpienie, które wywołuje zdarzenie.

args
BrokeredServicesChangedEventArgs

Szczegóły dotyczące tego, które usługi zostały rzeczywiście zmienione, które doprowadziły do zgłoszenia tego zdarzenia.

cancellationToken
CancellationToken

Token, który został anulowany, gdy nowy zestaw usług rozpoczęty z tym zdarzeniem jest unieważniony.

Wartość zwracana

Task

Zadanie, którego zakończenie będzie zezwalać na kolejne wywołanie tej procedury obsługi zdarzeń.

Dotyczy