ServiceBrokerExtensions Klasa

Definicja

Metody rozszerzające dla IServiceBroker interfejsu i typów pokrewnych.

public ref class ServiceBrokerExtensions abstract sealed
public static class ServiceBrokerExtensions
type ServiceBrokerExtensions = class
Public Module ServiceBrokerExtensions
Dziedziczenie
ServiceBrokerExtensions

Metody

GetPipeAsync(IServiceBroker, ServiceMoniker, CancellationToken)

Żąda dostępu do niektórych usług za przez IDuplexPipe .

GetProxyAsync<T>(IServiceBroker, ServiceJsonRpcDescriptor<T>, CancellationToken)
GetProxyAsync<T>(IServiceBroker, ServiceRpcDescriptor, CancellationToken)

Żąda dostępu do pewnej usługi za pomocą serwera proxy klienta.

Dotyczy