DBBINDING Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Structure Zapewnia, że reprezentuje powiązanie ADO w aplikacji, która została uaktualniona z Visual Basic 6,0.Provides a Structure that represents an ADO binding in an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class DBBINDING
[System.Obsolete("Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862")]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public struct DBBINDING
type DBBINDING = struct
Public Structure DBBINDING
Dziedziczenie
DBBINDING
Atrybuty

Uwagi

Uwaga

Funkcje i obiekty w przestrzeni nazw Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 są udostępniane na potrzeby narzędzi służących do uaktualniania programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic 2008.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic 2008. W większości przypadków te funkcje i obiekty powielają funkcjonalność dostępną w innych przestrzeniach nazw programu .NET Framework.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework. Ich użycie jest konieczne tylko w sytuacji, gdy model kodu programu Visual Basic 6.0 różni się znacząco od wdrożenia programu .NET Framework.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework implementation.

Pola

bPrecision

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

bScale

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

cbMaxLen

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

dwFlags

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

eParamIO

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

iOrdinal

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

memOwner

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

obLength

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

obStatus

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

obValue

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

part

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

pBindExt

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

pObject

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

typeInfo

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

wType

Pole dla wewnętrznej DBBINDING struktury.A field for the internal DBBINDING structure.

Dotyczy