UNAME.name Pole

Definicja

Zawiera IntPtr wewnętrznej struktury UNAME.Contains a IntPtr for the internal UNAME structure.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public: IntPtr name;
public IntPtr name;
val mutable name : nativeint
Public name As IntPtr 

Wartość pola

Uwagi

Uwaga

Funkcje i obiekty w przestrzeni nazw Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 są udostępniane do użycia przez narzędzia do uaktualniania z Visual Basic 6,0 do Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. W większości przypadków te funkcje i obiekty duplikują funkcje, które można znaleźć w innych przestrzeniach nazw w .NET Framework.NET Framework.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Są one niezbędne tylko wtedy, gdy model kodu Visual Basic 6,0 różni się znacznie od implementacji .NET Framework.NET Framework.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Dotyczy