SpcInfo.Count Pole

Definicja

To pole obsługuje Visual Basic funkcje Print i PrintLine.This field supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

public: short Count;
public short Count;
val mutable Count : int16
Public Count As Short 

Wartość pola

Uwagi

To pole obsługuje Visual Basic funkcje Print i PrintLine.This field supports the Visual Basic Print and PrintLine functions. Metoda nie jest przeznaczona do bezpośredniego użycia z poziomu kodu.It is not intended to be used directly from your code.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Print i PrintLine.For more information, see Print and PrintLine.

Dotyczy

Zobacz też