SpcInfo Struktura

Definicja

Ta klasa obsługuje Visual Basic Print i PrintLine funkcje.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

public value class SpcInfo
public struct SpcInfo
type SpcInfo = struct
Public Structure SpcInfo
Dziedziczenie
SpcInfo

Uwagi

Ta klasa obsługuje Visual Basic Print i PrintLine funkcje.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions. Nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.It is not intended to be used directly from your code.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Print i PrintLine.For more information, see Print and PrintLine.

Pola

Count

To pole obsługuje Visual Basic Print i PrintLine funkcje.This field supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

Dotyczy

Zobacz też