TabInfo Struktura

Definicja

Ta klasa obsługuje Visual Basic funkcje Print i PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

public value class TabInfo
public struct TabInfo
type TabInfo = struct
Public Structure TabInfo
Dziedziczenie
TabInfo

Uwagi

Ta klasa obsługuje Visual Basic funkcje Print i PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions. Metoda nie jest przeznaczona do bezpośredniego użycia z poziomu kodu.It is not intended to be used directly from your code.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Print i PrintLine.For more information, see Print and PrintLine.

Pola

Column

To pole obsługuje Visual Basic funkcje Print i PrintLine.This field supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

Dotyczy

Zobacz też