ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>.Equality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Operator

Definicja

Określa, czy dwa Iteratory są tego samego obiektu.Determines whether two iterators are the same object.

public:
 bool operator ==(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> ^ _Right);
public bool operator == (Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> _Right);
member this.( = ) : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseRandomAccessIterator<'Value> -> bool
Public Operator == (_Right As ConstReverseRandomAccessIterator(Of TValue)) As Boolean

Parametry

Zwraca

trueJeśli dwa Iteratory są tego samego obiektu; w przeciwnym razie. falsetrue if the two iterators are the same object; otherwise, false.

Dotyczy