IList<TValue>.pop_back Metoda

Definicja

Usuwa ostatni element z kontenera.Removes the last element from the container.

public:
 void pop_back();
public void pop_back ();
abstract member pop_back : unit -> unit
Public Sub pop_back ()

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list::p op_back (STL/CLR).For more information, see list::pop_back (STL/CLR).

Dotyczy