_CommandBarsEvents_SinkHelper.m_OnUpdateDelegate Pole

Definicja

Infrastruktura. Wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy Microsoft.

public: Microsoft::VisualStudio::CommandBars::_CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler ^ m_OnUpdateDelegate;
public Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler m_OnUpdateDelegate;
val mutable m_OnUpdateDelegate : Microsoft.VisualStudio.CommandBars._CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler
Public m_OnUpdateDelegate As _CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler 

Wartość pola

_CommandBarsEvents_OnUpdateEventHandler

Dotyczy