ExportProvider.PartLifecycleTracker.CreateValue Metoda

Definicja

Tworzy wystąpienie składnika MEF i inicjuje go tylko tak samo, jak wykonywanie jego konstruktora importującego.

protected abstract object CreateValue ();
abstract member CreateValue : unit -> obj
Protected MustOverride Function CreateValue () As Object

Zwraca

Object

Część MEF wystąpienia.

Dotyczy