AddFileOptions Konstruktor

Definicja

Tworzy wystąpienie nowego wystąpienia klasy AddFileOptions.

public:
 AddFileOptions();
public:
 AddFileOptions();
 AddFileOptions();
public AddFileOptions ();
Public Sub New ()

Dotyczy