AddFileOptions.OpenOnComplete Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy plik powinien być otwarty po dodaniu. Wartość domyślna to false.

public:
 property bool OpenOnComplete { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool OpenOnComplete { bool get(); void set(bool value); };
public bool OpenOnComplete { get; set; }
member this.OpenOnComplete : bool with get, set
Public Property OpenOnComplete As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zwraca wartość Boolean.

Dotyczy