ConnectedServiceProviderExportAttribute.SupportsUpdate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ConnectedServiceProvider jest w stanie aktualizować istniejącej usługi połączonej.

public:
 property bool SupportsUpdate { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool SupportsUpdate { bool get(); void set(bool value); };
public bool SupportsUpdate { get; set; }
member this.SupportsUpdate : bool with get, set
Public Property SupportsUpdate As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zwraca wartość Boolean.

Dotyczy