DkmClrCaughtExceptionInformation.FrameEnd Właściwość

Definicja

Adres końcowy bieżącej ramki.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property long FrameEnd { long get(); };
public:
 property long long FrameEnd { long long get(); };
public long FrameEnd { get; }
member this.FrameEnd : int64
Public ReadOnly Property FrameEnd As Long

Wartość właściwości

Int64

Dotyczy