DkmClrCaughtExceptionInformation.InstructionAddress Właściwość

Definicja

Adres instrukcji dla tego przechwyconego wyjątku.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ InstructionAddress { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ get(); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ InstructionAddress { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmInstructionAddress ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmInstructionAddress InstructionAddress { get; }
member this.InstructionAddress : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmInstructionAddress
Public ReadOnly Property InstructionAddress As DkmInstructionAddress

Wartość właściwości

DkmInstructionAddress

Dotyczy