DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrInstructionSymbol. GetAllAwaitExpressionInfoForStatement.

public value class DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
struct DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
public struct DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
type DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult

Konstruktory

DkmGetAllAwaitExpressionInfoForStatementAsyncResult(DkmClrAwaitExpressionInfo[])

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionSymbol. GetAllAwaitExpressionInfoForStatement.

Właściwości

AsyncExpressionInfo

Tablica punktów Yield i wznawiania dla instrukcji.

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrInstructionSymbol. GetAllAwaitExpressionInfoForStatement.

Dotyczy