DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult(DkmClrMethodScopeData[]) Konstruktor

Definicja

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionSymbol. GetMethodLocalSymbols.

public:
 DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult(cli::array <Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrMethodScopeData> ^ Scopes);
 DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult(std::Array <Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrMethodScopeData> const & Scopes);
public DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult (Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrMethodScopeData[] Scopes);
new Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrMethodScopeData[] -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult
Public Sub New (Scopes As DkmClrMethodScopeData())

Parametry

Scopes
DkmClrMethodScopeData[]

Podczas DkmClrMethodScopeData [] opisuje zakres w ramach metody. Są one definiowane przy użyciu ISymUnmanagedWriter:: OpenScope —/CloseScope —.

Dotyczy